Tagi

, , , , , ,

1024px-kashubian_flag-svg

flaga kaszubska

Z barwami naszej, kaszubskiej flagi wiąże się pewna symbolika.

Władysław Kopaliński w swojej heraldyce wyjaśnia, że czarny kolor symbolizuje rozwagę, mądrość, męstwo, stałość, sławę, pokorę, zaś żółty (złoty) wzniosłość umysłu, szlachectwo, wielkoduszność, godność, doskonałość, szacunek, wiarę, chwałę.

Dziewięciopolowa tarcza herbowa książąt pomorskich z XVI wieku, która powstała za panowania Jerzego I (1523-1531), zawiera czarnego gryfa na złotym tle z głową skierowaną w prawo. Uważa się, że właśnie ten herb symbolizuje księstwo kaszubskie.

Zgodnie z zasadami heraldyki kaszubska flaga posiada dwa poziome pasy. Górny – czarny, odzwierciedlający gryfa i dolny w kolorze tła tarczy herbowej. Gdy na płachcie płótna występuje gryf w koronie, to tło powinno być żółte, kiedy gryf jest bez korony – złote.

W „Historii Kaszubów” Majkowski tak pisze o godle Kaszub: „Wspólnym dla wszystkich ziem kaszubskich godłem zawsze był Gryf, którego kolor i tarcza odmieniały się w odnoszeniu do szczepów i ich ziem.”.

W 1908 roku ukazał się pierwszy numer pisma poświęconego sprawom kaszubskim „Gryf” redagowanego przez Aleksandra Majkowskiego. Gazeta została opatrzona ikoną czarnego gryfa w koronie na żółtym tle.

Przybliżając barwy kaszubskie nie można pominąć daty 18 sierpień i przemilczeć genezy Święta Kaszubskiej Flagi.

18 sierpnia 1929 roku za sprawą ZNK (Zrzeszenia Nauczycieli Kaszubskich), które zorganizowało pierwszy Zjazd Kaszubów w Kartuzach, po pioniersku została wywieszona kaszubska flaga, której kolory dumnie kultywujemy do dnia dzisiejszego. Pomimo nieprzychylnego oka władz sztandar kaszubski nie został zwinięty, załopotała przy nim biało-czerwona flaga, co uspokoiło nastroje.

Podczas owego zjazdu w Sali Dworu Kaszubskiego dr Majkowski zabrał głos, w którym zaproponował, żeby zrzeszeniu nadać szersze znaczenie. Powstała organizacja Zrzeszenie Kaszubów, do której mógł należeć każdy be zwzględu na zawód i wykształcenie.

Pisząc o herbie i barwach kaszubskich nie wolno pominąć wkładu w propagowanie gryfa na żółtym tle siostry Aleksandra Majkowskiego Franciszki Majkowskiej, autorki pierwszego kaszubskiego sztandaru gryfa w koronie z głową skierowaną w prawo na żółtym tle.

Barwy kaszubskie nie zostały do tej pory formalnie ustalone przez żadną z rodzimych organizacji.

Jedynie Kaszëbskô Jednota w swojej deklaracji ideowej zawarła formułę, która brzmi: „ Kaszubska flaga narodowa ma barwy czarno-żółte, które wiążą się z naszym herbem, czyli zwróconym w prawo czarnym gryfem w koronie na złotym polu tarczy herbowej.”