Tagi

, , , ,

Kaszubskie nuty, inaczej wyliczanka. Popularny i rozpoznawalny nie tylko na terenie Kaszub utwór śpiewany przy pomocy planszy z symbolami. (Wczesna forma karaoke;)
Czas powstania pieśni nie jest znany. Według jednej z hipotez utwór miał służyć pielęgnowaniu języka kaszubskiego w czasach zaborów. Fragment o walucie: „to są prësczé półtorôczi” (to są pruskie półtoraki), prawdopodobnie obowiązującej w czasie narodzenia się pieśni, potwierdza domniemanie.
Symbole na planszy nie zmieniają się w znacznym stopniu od stuleci i są przekazywane w podobnej formie.
pocztowka-kaszubskie-nut_4370
KASZUBSKIE NUTY
To jest krótkie, to jest długie, to kaszubska stolica,
to są basy, to są skrzypce, to oznacza Kaszuba.
To jest łopata, to jest tyczka, to są sosny, widły do gnoju.
To jest proste, to jest krzywe, to je tylne koło od wozu.
To są motyki, to są ptaki, to są pruskie półtrojaki.
To jest jarzmo, to jest wół, to jest całe, a to pół.
To jest małe, to jest wielkie, to są instrumenty wszelkie.
kaszubskie nuty
KASZËBSCZÉ NÓTË
To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca
to są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba.
Òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.

To je ridel, to je ticz, to są chòjnë, widłë gnojné.
Chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.

To je prosté, to je krzëwé, to je slédné kòło wòzné.
Slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.

To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtorôczi.
Hôk, ptôk, półtorôk,
slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.

To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół.
Całé, pół, klëka, wół,
hôk, ptôk, półtorôk,
slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.

To je môłé, a to wiôldżé, to są jinstrumenta wszelczé.